Uisuväljaku kasutamine on tasuta!

Aitäh Otepää vallale, kes toetab uisuväljaku rajamist ja selle hooldust. 

Valgustatud liuväli rõõmustab suuri ja väikeseid uisuhuvilisi. Uisuväli on õhtuti valgustatud ja taustaks mängib muusika. Uisutada saab oma uiskudega, kuid Otepääl on neid võimalik laenutada ka erinevatest talvevarustust rentivatest ettevõtetest.


Uiske on võimalik Otepääl laenutada:

*Fan-Sport ootab Teid Karupesa Hotellis / www.fansport.ee
*Pühajärve SPA & Puhkekeskuse laenutus / http://www.pyhajarve.com/vaba-aeg/laenutus

Uisuväljaku hea tava

 • Uisutajad on kohustatud enne uisuväljakule minekut tutvuma reeglitega ja neist kinni pidama. Kehtestatud reeglid on Teie endi kaitseks ja neid tuleb täita.
 • Uisuväljakule minekut keelavate märkide olemasolul on uisuväljakule minek keelatud.
 • Kõigepealt hinnake, kas Teie tervislik seisund võimaldab sõita uisurajal. Uisutamine toimub omal vastutusel ja uisuväljakul saadud vigastuste eest vastutab uisutaja ise. Õnnetusjuhtumi korral helista 112.
 • Enne sõitmist veenduge, et uisud ja kaitsmed on heas korras (sh veendu, et uiskude paelad on hästi kinni seotud).
 • Ärge võtke uisuväljale kaasa üleliigseid asju, mis segavad Teid ja kaassõitjaid.
 • Valige sobiv sõidukiirus, mis ei sega kaassõitjaid
 • Uisuväljakul uisutatakse ringidena kellaosuti liikumisele vastassuunas.
 • Uiskudeta jääleminek on keelatud (jää puhastamise eesmärgil ja algaja abistamisel lubatud).
 • Uisutajatel on soovitav kanda liuväljal kindaid, kiivrit ja kaitsmeid.
 • Kui liuväljal on nii uisutajaid kui ka hokimängijaid, siis jaotatakse uisuväljak mõttes pooleks.
 • Kõik uisuväljal viibijad peavad hoolitsema jääpinna puhtuse eest, kuna iga jääle pillatud ese, ka pisike paberitükk, võib põhjustada kukkumise.
 • Uisuväljakul ei mängita lumesõda.
 • Uisuväljakul ja selle piirkonnas on keelatud rikkuda ja lõhkuda inventari või kasutada seda mitteotstarbekohaselt.
 • Jää tahtlik kahjustamine (näit. uisuotstega jäässe aukude tagumine) on keelatud.
 • Uisuväljakut hooldab Otepää Winterplace ning uisutaja on kohustatud täitma Otepää Winterplace-i töötajate poolt antud korraldusi. Sealhulgas vabastama jää hooldustöödeks.
 • Uisurajal ei tohi olla alkoholi, narkootikumide või muude psühhotroopsete ainete mõju all. Samuti on keelatud suitsetamine.
 • Uisuväljal on keelatud viibida koerte jt loomadega.
 • Austage teisi uisutajaid! Ärge pange ohtu ennast ega teisi.

Lõbusat liuglemist!

Otepää Winterplace

Otepää linn, Linnamäe org
l